یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar
آنا صفحه Ana Səhifə / حسن راشدی

حسن راشدی

21 آذر 1324 حادثه‌ی فراموش نشدنی و برگ زرّین در تاریخ آذربایجان!

yeniqapi-yenilogooo

21 آذر 1324 حادثه‌ی فراموش نشدنی و برگ زرّین در تاریخ آذربایجان! حسن راشدی : 19 آذر 1397 21 آذر 1324 یکی ار حوادث بزرگ و فراموش نشدنی در تاریخ …

Read More »

نژاد پرستي از نوع مانقورتيسم/ حسن راشدی

حسن راشدی

 نژاد پرستي از نوع مانقورتيسم/ حسن راشدی   نژاد پرستي از نوع مانقورتيسم نقدي بر مصاحبه دكتر سيد جواد طباطبايي در مجله «مهرنامه»   شايد بعضي­ها مفهوم واژه «مانقورت» رابه …

Read More »

بحران هویت / حسن راشدی

bohran-hoviyet-hasan-rashedi-yeniqapi-4

زبان ترکی و موقعیت گذشته و کنونی آن در  ایران ! ( بحران هویت ) حسن راشدی  بحران هویت درمیان جوانان آذربایجان  یکی از معضلات اجتماعی جامعه روشنفکری و جوان …

Read More »

ترکان / حسن راشدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی تهران ۱۳۸۶ کیتابین ایچینده کی لر 1- مقدمه 2- باشلانیش 3- تحریف تاریخ 4- رابطه هويت ملّی و هويت …

Read More »

ترکان / مقدمه

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / مقدمه تاريخي که ما امروز از آن به عنوان تاريخ ايران نام مي­بريم و در مدارس …

Read More »

ترکان / باشلانيش

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / باشلانيش بو کيتابين يازيلماغا تَمَل داشي, ۱۳۸۱- جي ايلين سونلاري و ۱۳۸۲- جي ايلين ايلک گونلري …

Read More »

ترکان / تحريف تاريخ

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی  ترکان / تحريف تاريخ کشور ايران کشور کثيرالمله است. از ۷۰۰۰ سال پيش تاکنون ملل و اقوام مختلف …

Read More »

ترکان / رابطه هويت ملّی و هويت قومی در بين جوانان تبريز

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / رابطه هويت ملّی و هويت قومی در بين جوانان تبريز   *حبيب احمدلو  **عماد افروغ چکيده: …

Read More »

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران مقدمه —الف- عوامل مؤثر بر شکلگيری ناسيوناليسم قومی …

Read More »

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / الف- عوامل مؤثر بر شکل­گيری ناسيوناليسم قومی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / الف- عوامل مؤثر بر شکل­گيری ناسيوناليسم قومی …

Read More »