یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar

اؤلکه‌لر

اؤلکه لر

اورمییه یوخسا ارومیه؟

IMG_20150714_005537

نام دومین شهر آزربایجان اورمو-اورمیه، چه از ریشه تورکی- اورال آلتائیک اروم-اورون، چه از تلفظ تورکی "رومیه" و چه از ریشه سومری اورومو-اورومه گرفته شده باشد، شکل "اورمیه" مانند خود این شهر، دارای بار و هویت تورکی است و شایسته است که در زبان فارسی نیز به جای فرم غیرتورکی ارومیه به کار رود.

Read More »