یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar
آنا صفحه Ana Səhifə / تاریخ (page 3)

تاریخ

تاریخ

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / 3-توده­ های اجتماعی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / 3-توده­ های اجتماعی در بخش توده­هاي اجتماعي …

Read More »

ترکان /چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / نتيجه­ گيری

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان /چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / نتيجه­ گيری در نتيجه ­گيری, وضعيت جنبش قومی …

Read More »

ترکان / واقعيت­های تاريخی و بافت جمعيتی کشور

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی واقعيت­های تاريخی و بافت جمعيتی کشور بعد از انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶, ناسيوناليسم افراطي در داخل کشور …

Read More »

ترکان / کسروی و تحریف های او

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی کسروی و تحریف های او بنا به ادعاي کسروي و همفکران وي چون محمدعلي فروغي, اقبال آشتياني, عبدالعلي …

Read More »

ترکان / فارسی دری, زبان مهاجر يا بومی در ايران؟

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی فارسی دری, زبان مهاجر يا بومی در ايران؟ کسانيکه مي­گويند فارسي دري ادامة زبان پهلويي است که در …

Read More »

ترکان / سيمای ترکان در آثار شعرای فارسی گوی و مورخين مشهور

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی سيمای ترکان در آثار شعرای فارسی گوی و مورخين مشهور ناسيوناليستهاي افراطي, که ايران را فقط متعلق به …

Read More »

ترکان / چهره ترکان از نظر ژنتيکی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی چهره ترکان از نظر ژنتيکی گويا از سوي پان آريائيستها و ناسيوناليستهاي افراطي چنين سوالاتي از جوانان دانشجوي …

Read More »

ترکان / اهميت زبان ترکی در ايران در قرون گذشته از ديد مورخين, سياحان و ديپلماتهای خارجی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی اهميت زبان ترکی در ايران در قرون گذشته از ديد مورخين, سياحان و ديپلماتهای خارجی فارسي دري که …

Read More »

ترکان / در ذکر شمه­ ای از شمايل و فضايل خاصه پادشاه جمجاه خلدالله ملکه و سلطانه

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی در ذکر شمه­ ای از شمايل و فضايل خاصه پادشاه جمجاه خلدالله ملکه و سلطانه «شمايل همايون اعليحضرت …

Read More »

ترکان / دغدغه ناسيوناليستهای افراطی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی دغدغه ناسيوناليستهای افراطی يکي ديگر از موضوعاتي که ناسيوناليستهاي افراطي را به نگراني عبث واداشته است نام تاريخي …

Read More »