یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar
آنا صفحه Ana Səhifə / تاریخ / ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / 1-نخبگان و فعالان قومی

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / 1-نخبگان و فعالان قومی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان

و

بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران

حسن راشــــــــــدی


ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / 1-نخبگان و فعالان قومی

منظور از نخبگان برخي از نويسندگان, محققين و انديشمندان فکري هستند که در حال حاضر بيشتر در حوزه ادبيات, تاريخ, زبان و کلاً ويژگي­هاي فرهنگي آذربايجان فعاليت مي­کنند. فعاليت­هاي نخبگان فرهنگي و علمي در دهة ۱۳۷۰ در قياس با ۶۰ سال قبل از آن گوياي شکل­گيري حرکتي فرهنگي با گسترش تدريجي آن است. يعني اگر فعاليت­هاي فرهنگي بين سال­هاي ۱۳۷۰- ۱۳۰۰ را در نظر بگيريم و آن را با فعاليتهاي فرهنگي و علمي دهة هفتاد که در حوزه ميراث فرهنگي آذربايجان صورت گرفته مقايسه کنيم به يکسري نتايج و نکات قابل توجهي خواهيم رسيد. تأليف صدها کتاب علاوه بر کتاب­هاي شعر که بيشتر آنها تحقيقاتي هستند دربارة زبان ترکي آذربايجاني, تاريخ آذربايجان و ترک­هاي ايران, موضوعات مختلف فرهنگي, شخصيت­ها و موسيقي کتابهاي قابل توجهي تأليف و تدوين شده است. همچنين تأليف لغت­نامه­هاي معتبر به زبان ترکي آذربايجاني و ترجمه فرهنگهاي لغت چند جلدي از فعاليتهاي فرهنگي نويسندگان آذري در حؤزه زبانشناسي است. از ديگر فعاليتهاي پژوهشي نويسندگان آذربايجان مي­توان به تأليف دايره ­المعارف­هاي چند جلدي شخصيت­شناسي اشاره کرد. در يکي از اين دايره­المعارف­ها که در اواخر سال ۷۹ چاپ شد ۳ هزار تن از شخصيت­هاي فرهنگي سياسي اجتماعي آذربايجاني را معرفي کرده است. برگزاري سمينارهاي علمي- تخصصي در زمينه زبانشناسي براي تدوين رسم­الخط مشترک, قرائت مشترک, برگزاري کلاس­هاي تدريس زبان و تاريخ ترک­هاي ايران در دانشگاه و مراکز غيردولتي, حضور در محافل دانشجويي براي ايراد سخنراني و اخيراً تلاش­هاي براي تأسيس مؤسسات علمي و فرهنگي از ديگر فعاليت­هاي فرهنگي نخبگان آذري است که بيانگر نهادينه شدن حرکت­هاي خودجوش و فردي نخبگان است.

در خصوص تلاش براي سامان بخشيدن به فعاليتهاي پژوهشي و فرهنگي مي­توان به طرح برخي شخصيت­هاي فرهنگي آذربايجاني براي ايجاد و تأسيس پژوهشگاه يا پژوهشکده آذربايجان­شناسي  در تبريز اشاره کرد که طبق اساسنامه پيشنهادي, بازشناسي تحقيقي و پژوهشي تاريخ آذربايجان و گسترش مطالعات در حوزه­هاي مختلف, فرهنگي و زبان آذربايجان از مفاد اصلي طرح است, هدف اساسي از پيشنهاد ايجاد پژوهشکده آذربايجان­شناسي, تمرکز و سامان بخشيدن به فعاليت­هاي تحقيقاتي و بازشناسي و نقد تاريخ­نويسي دولتي دوره پهلوي است که اين حرکت مي­تواند نمونه­اي از نهادينه شدن حرکت در بعد علمي فعاليتهاي فرهنگي نخبگان قلمداد شود. انتشار نزديک به ۶۰ نشريه در استانهاي مختلف از ديگر فعاليتهاست که خود مي­تواند موضوع بررسي خاصي باشد.

 


کیتابین ایچینده کی لر


1- مقدمه

2- باشلانیش

3- تحریف تاریخ

4- رابطه هويت ملّی و هويت قومی در بين جوانان تبريز

5- چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران

—الف- عوامل مؤثر بر شکلگيری ناسيوناليسم قومی

—ب- وضعيت ناسيوناليسم قومی در آذربايجان

—ج- ايدئولوژی قومی

—د- پايگاه اجتماعی و شيوه های طرح مطالبات قومی

—۱- نخبگان و فعالان قومی

—۲- دانشجويان و تحصيلکردگان

—۳- توده های اجتماعی

—نتيجه گيري

6- واقعيتهای تاريخی و بافت جمعيتی کشور

7- کسروی و تحريفهای او

8- ترکان و زبان ترکی در آئينه تاريخ و ادبيات

9- فارسی دری, زبان مهاجر يا بومی در ايران؟

10- سيمای ترکان در آثار شعرای فارسی گوی و مورخين مشهور

11- چهره ترکان از نظر ژنتیکی

12- اهميت زبان ترکی در ايران در قرون گذشته از ديد مورخين, سياحان و ديپلماتهای خارجی

13- در ذکر شمهاي از شمايل و فضايل خاصة پادشاه جمجاه خلدالله ملکه و سلطانه

14- دغدغه ناسيوناليستهای افراطی

15- آذربايجان تاريخی و محدوده آن از نظر مورخين

16- جمهوري آذربايجان و بحث بر سر اين نام

17- ايران و ما

18- آذربايجان و ايران

19- منابع مورد استفاده

یازار / Yazar : حسن راشدی

بو یازېنې دا اۏخویون /Bu Yazını da Oxuyun

الفبای زبان تورکی در طول تاریخ

الفبای زبان تورکی در طول تاریخ برای نگارش زبانهای تورکی در طول تاریخ الفبا‌های مختلف …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *