یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar
آنا صفحه Ana Səhifə / تاریخ / ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان

و

بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران

حسن راشــــــــــدی


ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران

مقدمه

—الف- عوامل مؤثر بر شکلگيری ناسيوناليسم قومی

—ب- وضعيت ناسيوناليسم قومی در آذربايجان

—ج- ايدئولوژی قومی

—د- پايگاه اجتماعی و شيوه های طرح مطالبات قومی

—۱- نخبگان و فعالان قومی

—۲- دانشجويان و تحصيلکردگان

—۳- توده های اجتماعی

—نتيجه گيري

 

سخنران: ميرقاسم بني­ هاشمی.

مقدمه:

عنوان بحث, «چشم ­انداز آتي­ ناسيوناليسم قومي در آذربايجان ايران» است که در چهار بخش ارايه مي­شود, در بخش اول به نکاتي مقدماتي و کلي اشاره مي­شود. بخش دوم به رويکردهاي نظري و عوامل مؤثر بر شکل­گيري يا تشديد ناسيوناليسم قومي در جوامع چند قومي اختصاص دارد. در بخش سوم به بحث ايران و مسائل آذربايجان خواهيم پرداخت و چشم­انداز ناسيوناليسم قومي در آذربايجان را در سه محور: ۱- ايدئولوژي يا اهداف جنبش قومي آذربايجان, ۲- پايگاه اجتماعي نيروهاي فعال جنبش قومي, ۳- رفتارشناسي نخبگان و توده اجتماعي, مورد بررسي قرار خواهيم داد و در بخش آخر نيز نتيجه ­گيري کوتاهي را ارايه خواهيم کرد.

در اينجا لازم است به چند نکته ضروري اشاره کنم: نکته اول اينکه امکان ارايه چشم­اندازي نزديک به واقعيت از آينده و روند ناسيوناليسم قومي در هر جامعه چند قومي خصوصاً ايران نياز به يکسري تأملات و بررسي­هاي مرتبط با حوزه­هاي مختلف تحقيقاتي دارد؛ چرا که ناسيوناليسم, قوميت و قوم­گرايي, يک پديده يا حوزه­اي بين رشته­اي است که براي بررسي عوامل مؤثر در شکل­گيري و يا تشديد آن بايد از علوم مختلف همچون جامعه­شناسي سياسي, جامعه­شناسي, روابط بين­الملل, سياست مقايسه­اي, روانشناسي اجتماعي, حقوق اساسي, اقتصاد سياسي, حقوق بين­الملل و حتي رشته­هاي ديگري مثل مردم­شناسي بهره گرفت.

نکته ديگر اينکه با الهام از برخي رويکردهاي مختلف علمي و برخي نظريه­ها, عوامل مؤثر بر شکل­گيري يا تشديد ناسيوناليسم قومي در جوامع چند قومي در هفت­محور دسته­بندي مي­گردد که طبيعتاً اين محورها داراي فروعات خاص خود هستند و همين­طور از منظر هر محققي مي­تواند قبض و بسط خاصي پيدا کند. هدف از چنين دسته­بندي اين است که هم جايگاه اين بحث در بين عوامل موثر بر شکل­گيري ناسيوناليسم قومي مشخص شده و هم اينکه موضوع در چارچوب يکي از اين محورها ارايه شود.

لازم است تعريفي از ماهيت ناسيوناليسم قومي در ايران و آذربايجان ارايه کنم که البته شايد بتوان گفت تعريفي استنباطي از مسائل قومي در ايران است: «ناسيوناليسم قومي جنبش يا نيروي سياسي اجتماعي منبعث از ويژگي­هاي قومي است که درصدد تحقق و کسب برخي مطالبات سياسي- اجتماعي قومي است.» که با توجه به ايدئولوژي قومي, روش­ها و ساز و کارهاي دست­يابي به مطالبات و همين طور گستره و عمق آن, مي­تواند سنخ­ها و گونه­هاي متعددي به خود بگيرد. بنابراين ناسيوناليسم داراي گونه­هاي متعددي است که با توجه به سه محور عمده ايدئولوژي, شيوه­ها و ساز و کارهاي پيگيري مطالبات و همين طور پايگاه اجتماعي فعالان قومي, صورتهاي مختلفي مي­تواند به خود بگيرد.


کیتابین ایچینده کی لر


1- مقدمه

2- باشلانیش

3- تحریف تاریخ

4- رابطه هويت ملّی و هويت قومی در بين جوانان تبريز

5- چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران

—الف- عوامل مؤثر بر شکلگيری ناسيوناليسم قومی

—ب- وضعيت ناسيوناليسم قومی در آذربايجان

—ج- ايدئولوژی قومی

—د- پايگاه اجتماعی و شيوه های طرح مطالبات قومی

—۱- نخبگان و فعالان قومی

—۲- دانشجويان و تحصيلکردگان

—۳- توده های اجتماعی

—نتيجه گيري

6- واقعيتهای تاريخی و بافت جمعيتی کشور

7- کسروی و تحريفهای او

8- ترکان و زبان ترکی در آئينه تاريخ و ادبيات

9- فارسی دری, زبان مهاجر يا بومی در ايران؟

10- سيمای ترکان در آثار شعرای فارسی گوی و مورخين مشهور

11- چهره ترکان از نظر ژنتیکی

12- اهميت زبان ترکی در ايران در قرون گذشته از ديد مورخين, سياحان و ديپلماتهای خارجی

13- در ذکر شمهاي از شمايل و فضايل خاصة پادشاه جمجاه خلدالله ملکه و سلطانه

14- دغدغه ناسيوناليستهای افراطی

15- آذربايجان تاريخی و محدوده آن از نظر مورخين

16- جمهوري آذربايجان و بحث بر سر اين نام

17- ايران و ما

18- آذربايجان و ايران

19- منابع مورد استفاده

یازار / Yazar : حسن راشدی

بو یازېنې دا اۏخویون /Bu Yazını da Oxuyun

الفبای زبان تورکی در طول تاریخ

الفبای زبان تورکی در طول تاریخ برای نگارش زبانهای تورکی در طول تاریخ الفبا‌های مختلف …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *