یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar
آنا صفحه Ana Səhifə / تاریخ / ترکان / جمهوری آذربايجان و بحث بر سر اين نام

ترکان / جمهوری آذربايجان و بحث بر سر اين نام

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی

ترکان

و

بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران

حسن راشــــــــــدی


جمهوری آذربايجان و بحث بر سر اين نام

در سال ۱۹۱۸ و زمانيکه مناطق شمالي رود ارس به عنوان جمهوري آذربايجان اعلام استقلال نمود, در ايران موافقين و مخالفين با اين نام به بحث و مجادله پرداختند که نظريات آنان بيشتر در روزنامة «ايران» آن زمان که مديريت رسمي اين روزنامه را «ميرزا محمدخان ملک­زاده» و مديريت غيررسمي­اش را برادرش «ملک الشعراي بهار» به عهده داشت منتشر مي­شد.[1]

به دنبال اين مباحثات, محمد امين رسولزاده رهبر جمهوري تازه استقلال يافته آذربايجان علاوه بر اينکه هيأتي را به ايران اعزام مي­دارد, خود نيز دربارة دليل انتخاب نام آذربايجان و ارتباط تاريخي منطقة شمال رود ارس با اين نام, مقالاتي در روزنامه­هاي باکو مي­نويسد که ترجمة فارسي آن نيز در روزنامة «ايران» آن زمان چاپ مي­گردد.

ما در اينجا جهت اجتناب از طولاني شدن مطالب, به آوردن خلاصه­اي از دو مقاله محمد امين رسولزاده, که در روزنامة «ايران» آن زمان در کشور چاپ شده است اکتفا کرده مطلب را به پايان مي­بريم

[1] – آذربايجان در موج خيز تاريخ ص ۱۱.

 


کیتابین ایچینده کی لر


1- مقدمه

2- باشلانیش

3- تحریف تاریخ

4- رابطه هويت ملّی و هويت قومی در بين جوانان تبريز

5- چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران

—الف- عوامل مؤثر بر شکلگيری ناسيوناليسم قومی

—ب- وضعيت ناسيوناليسم قومی در آذربايجان

—ج- ايدئولوژی قومی

—د- پايگاه اجتماعی و شيوه های طرح مطالبات قومی

—۱- نخبگان و فعالان قومی

—۲- دانشجويان و تحصيلکردگان

—۳- توده های اجتماعی

—نتيجه گيري

6- واقعيتهای تاريخی و بافت جمعيتی کشور

7- کسروی و تحريفهای او

8- ترکان و زبان ترکی در آئينه تاريخ و ادبيات

9- فارسی دری, زبان مهاجر يا بومی در ايران؟

10- سيمای ترکان در آثار شعرای فارسی گوی و مورخين مشهور

11- چهره ترکان از نظر ژنتیکی

12- اهميت زبان ترکی در ايران در قرون گذشته از ديد مورخين, سياحان و ديپلماتهای خارجی

13- در ذکر شمهاي از شمايل و فضايل خاصة پادشاه جمجاه خلدالله ملکه و سلطانه

14- دغدغه ناسيوناليستهای افراطی

15- آذربايجان تاريخی و محدوده آن از نظر مورخين

16- جمهوري آذربايجان و بحث بر سر اين نام

17- ايران و ما

18- آذربايجان و ايران

19- منابع مورد استفاده

یازار / Yazar : حسن راشدی

بو یازېنې دا اۏخویون /Bu Yazını da Oxuyun

الفبای زبان تورکی در طول تاریخ

الفبای زبان تورکی در طول تاریخ برای نگارش زبانهای تورکی در طول تاریخ الفبا‌های مختلف …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *