یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar
آنا صفحه Ana Səhifə / تگ‌لرین آرشیوی / Təglərin Arşivi

تگ‌لرین آرشیوی / Təglərin Arşivi

ترکان / حسن راشدی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی تهران ۱۳۸۶ کیتابین ایچینده کی لر 1- مقدمه 2- باشلانیش 3- تحریف تاریخ 4- رابطه هويت ملّی و هويت …

Read More »

ترکان / مقدمه

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / مقدمه تاريخي که ما امروز از آن به عنوان تاريخ ايران نام مي­بريم و در مدارس …

Read More »

ترکان / باشلانيش

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / باشلانيش بو کيتابين يازيلماغا تَمَل داشي, ۱۳۸۱- جي ايلين سونلاري و ۱۳۸۲- جي ايلين ايلک گونلري …

Read More »

ترکان / تحريف تاريخ

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی  ترکان / تحريف تاريخ کشور ايران کشور کثيرالمله است. از ۷۰۰۰ سال پيش تاکنون ملل و اقوام مختلف …

Read More »

ترکان / رابطه هويت ملّی و هويت قومی در بين جوانان تبريز

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / رابطه هويت ملّی و هويت قومی در بين جوانان تبريز   *حبيب احمدلو  **عماد افروغ چکيده: …

Read More »

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران مقدمه —الف- عوامل مؤثر بر شکلگيری ناسيوناليسم قومی …

Read More »

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / الف- عوامل مؤثر بر شکل­گيری ناسيوناليسم قومی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / الف- عوامل مؤثر بر شکل­گيری ناسيوناليسم قومی …

Read More »

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / ب- وضعيت ناسيوناليسم قومی در آذربايجان

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / ب- وضعيت ناسيوناليسم قومی در آذربايجان بعد …

Read More »

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / ج- ايدئولوژی قومی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / ج- ايدئولوژی قومی ماهيت ايدئولوژي قومي نقش …

Read More »

ترکان / چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران / د- پايگاه اجتماعی و شيوه­ های طرح مطالبات قومی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی چشم انداز آتی ناسيوناليسم قومی در آذربايجان ايران د- پايگاه اجتماعی و شيوه­ های طرح مطالبات قومی طبق …

Read More »