یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar
آنا صفحه Ana Səhifə / تگ‌لرین آرشیوی / Təglərin Arşivi

تگ‌لرین آرشیوی / Təglərin Arşivi

من سنه حسرتم، من سنه آرزې / آیسو مختاری

من سنه حسرتم، من سنه آرزې / آیسو مختاری هانسې اۏباداسان؟ هانسې إلده‌سن؟ کیمین اۆره‌گینده، هانسې دیلده‌سن؟ هانسې ماهنېداسان؟ هانسې تئلده‌سن؟ من سنه حسرتم، من سنه آرزې، یۏخلوغون چئویریب إدیب تامارزې. …

Read More »