یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar
آنا صفحه Ana Səhifə / تگ‌لرین آرشیوی / Təglərin Arşivi

تگ‌لرین آرشیوی / Təglərin Arşivi

ترکان / چهره ترکان از نظر ژنتيکی

ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران حسن راشــــــــــدی چهره ترکان از نظر ژنتيکی گويا از سوي پان آريائيستها و ناسيوناليستهاي افراطي چنين سوالاتي از جوانان دانشجوي …

Read More »